Characters 
SEISHIRO KUKI
JIN-EMON HANAFUSA
HANZO HATTORI
JUSHIRO SAKAKI
HAITO KANAKURA
YACI IZANAGI
RINKA YOSHINO
GARYO THE WHIRLWIND
HAOMARU
SAYA
RAN PO
MIKOTO
TOHMA KUKI
OBORO
NAKORURU
RIMURURU 
TASHON MAO
IGA NINJAS
OBORO'S AMAZONS
BRUTE
DARUMA
MINTO
YUDA
SAMURAI
MUGENJI 

[SANURAI SHODOWN]MENU

[SAMURAIGUMI]TOP